Utylizacja odpadów

Zajmujemy się utylizacją odpadów przemysłowych, w tym zawierających azbest. Mamy możliwość przewiezienia gruzu, kamieni, elementów azbestowych od klienta do miejsca utylizacji. Wystarczy zadzwonić!