Roboty ziemne i wykopy

Specjalizujemy się w wykonywaniu wszelkich robót ziemnych. Przygotowujemy place budowy pod wielkie i małe inwestycje.

Szczegółowy zakres usług:

  • wykopy
  • rekultywacja terenu
  • odkrywki
  • zasypki
  • wymiana gruntu
  • zbieranie humusu
  • niwelacja i kształtowanie terenu
  • wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • skarpowanie, plantowanie i korytowanie terenu
  • i inne prace ziemne