Recykling - kruszenie i sortowanie gruzu

Recykling gruzu to jedyne skuteczne, zgodne z ustawą o odpadach rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów betonowych i żelbetonowych, z powodzeniem stosowane w Państwach Unii Europejskiej.

Usługę kruszenia gruzu budowlanego wykonujemy kruszarką szczękową firmy RIMAC napędzaną silnikiem spalinowym, posiadającą elektromagnes usuwający zbrojenie z kruszywa oraz boczny taśmociąg usuwający zbędne frakcje piaskowe. Z uwagi na niezależny napęd, kruszarka może pracować w terenie. Wydajność kruszarki wynosi od 20 do 60 ton na godzinę, w zależności od rodzaju kruszonego materiału.

Jako jedna z nielicznych firm posiadamy na terenie Kutna mobilny sortownik firmy KEESTRACK który umożliwia sortowanie materiału według pożądanej przez klienta frakcji.

Wysoka jakość produktów z recyclingu daje szereg możliwości ich zastosowania w budownictwie jako:

  • materiał do stabilizacji lub wzmocnienia gruntu
  • materiał do podsypki nawierzchni utwardzonych
  • materiał do budowy dróg lokalnych i placów